logo
گروه پژوهشی تولید فرآورده های بیولوژیک از گیاهان

اهداف و زمینه های گروه پژوهشی:

- تحقیق در زمینه روش های استخراج و خالص سازی و فرمولاسیون محصولات بیوتکنولوژیکی تولیدی

- تحقیق در زمینه تولید فرآورده های بیوتکنولوژیک در اشل نیمه صنعتی و صنعتی

- شناسایی متابولیت های ثانویه با کاربرد صنعتی در گیاهان مورد نظر

- تولید فرآورده های بیوتکنولوژیک با استفاده از مهندسی ژنتیک 

- طراحی فرایند تولید فرآورده های بیوتکنولوژیک


© تمامی حقوق برای مدیریت بیوتکنولوژی منطقه شرق و شمال شرق کشور محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک